چه کسانی در کنفرانس شرکت می کنند؟

image_pdfimage_print

مهندسین عمران، سازه، زلزله، ژئوتکنیک، محیط زیست، مکانیک، برق
اعضای نظام مهندسی ساختمان در رشته های هفتگانه عمران، معماری، مکانیک، برق، شهرسازی، نقشه برداری، ترافیک
مدرسین و استاتید دانشگاه و دانشجویان و پژوهشگران مرتبط با محورهای کنفرانس
مدیران وکارشناسان دستگاه های دولتی و شهرداری ها
مهندسین مشاور، پیمانکاران، کارفرمایان و مجریان ساختمان ها
مدیران، کارشناسان، ماموران آتش نشانی و تولیدکنندگان صنایع ایمنی آتش نشانی
شرکت های دانش بنیان در حوزه ایمنی و تولید کنندگان صنایع ایمنی در صنعت ساختمان