چرا حمایت مالی کنیم؟

image_pdfimage_print

با توجه به اهمیت تاب آوری و ایمنی ساختمان ها و زیر ساخت های شهری و استقبال مهندسین سازه و عمران از این کنفرانس فرصت مناسبی به منظور معرفی و ارائه خدمات شرکت ها و سازمان های مرتبط با صنعت سازه و ساخت کشور و تاب اوری و ایمنی ساختمان ها و زیر ساخت های شهری فراهم شده است.  لذا با حمایت مالی و شرکت در بخش نمایشگاه جانبی این کنفرانس میتوان از فرصت های ذیل بهره مند گردید:

  • فرصت جهت نصب اِستندهای تبلیغاتی شرکت در مکان های درنظرگرفته شده
  • فرصت قرار دادن بخشی از اطلاعات تخصصی شرکت در فضای در نظر گرفته شده برای هر حامی
  • معرفی حامی از طریق نمایش لوگو یا نام شرکت در تمامی بروشورها، پوسترها، بنرها، نشریات و وب سایت و …
  • دریافت کامل تماس ها و اطلاعات کاری شرکت ها و مؤسسات شرکت کننده در همایش
  • فرصت سخنرانی جهت شناساندن بیشتر شرکت و فعالیت های آن