مجله پشتیبان

image_pdfimage_print

باطلاع می رساند نویسندگان محترمی که مقالاتشان در کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمان ها و زیرساخت های شهری مورد پذیرش واقع شود، بعد از اتمام کنفرانس، مقالات آنها توسط کمیته علمی کنفرانس و هیئت تحریریه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت بررسی خواهد شد تا در صورت داشتن شرایط لازم و بعد از ویراستاری در مجله علمی-پژوهشی در نشریه علمی – پژوهشی مهندسی سازه و ساخت چاپ خواهد گردید.