نقش مهندسین طراح ، ناظران، مجریان، سازندگان ذیصلاح و بازرسان در ارتقا ایمنی ساختمانها و زیرساخت ها

نقش مهندسین طراح ، ناظران، مجریان، سازندگان ذیصلاح و بازرسان در ارتقا ایمنی ساختمانها و زیرساخت ها

image_pdfimage_print

ارتقا ایمنی ساخت و سازها در ایران نیازمند عملکرد مطلوب تک تک افراد مرتبط با این صنعت می باشد. اما تجربه ثابت کرده که قانون مندی و نظارت و بازرسی برای تمامی صنعتها به خصوص صنعت ساختمان سازی که از صنایع پرخطر می باشد لازم می باشد. مطابق مقررات ملی ساختمان اجرای ساختمان بایستی به دست مجری انجام شود. مهندس ناظر بایستی به کار مجری نظارت کند. اما در حال حاضز بسیاری از ساختمان ها فاقد مجری هستند ویا مجری آنها صوری است. در این شرایط و با توجه به زلزله خیز بودن کشورمان لازم است در این خصوص مدیران، دست ­اندرکاران این صنعت، مهندسان ذیصلاح از طریق ارائه مقالات علمی خود راهکار پیشنهاد بدهند.

با توجه به زلزله اخیر نقش مهندسین طراح، ناظران، مجریان، سازندگان ذیصلاح و بازرسان در ارتقا ایمنی ساختمان ها و زیرساخت های شهری و همچنین عملکرد مطلوب ساختمانها هم از بعد ایمنی جانبی و هم کاهش خسارات مالی حائز اهمیت است.