اهداف کنفرانس

image_pdfimage_print

با گسترش و توسعه شهرها، تاب آوری و ایمنی ساختمانها و زیرساخت های شهری از ارکان اصلی توسعه پایدار کشور در برابر وقوع زلزله، حریق و دیگر حوادث طبیعی و انسان ساز شده است. سرعت در احداث پروژه های عمرانی در بخش خصوصی، دولتی و زیرساخت های شهری نیاز به تبادل تجربیات را بین دست اندرکاران ساخت و ساز از جمله: اساتید دانشگاه، نگارندگان مقررات، آیین نامه ها و استانداردها، پدید آورندگان طرح های عمرانی، طراحان، پیمانکاران و بازنگری بر چگونگی نگهداری ساختمانها در مرحله بهره برداری در قالب یک نظام فنی و اجرایی پویا را افزایش داده و روز به روز ضروری تر می نماید. بر این اساس جهت تحقق تبادل تجربیات و دستآوردها، و تجزیه و تحلیل چالش های موجود در اجرای پروژه های ساختمانی و زیرساخت های شهری با همکاری و همیاری تعدادی از اساتید فرهیخته دانشگاهی و دست اندرکاران حوزه صنعت ساختمان  کنفرانس ملی تاب آوری و ایمنی ساختمانها و زیرساخت های شهری ” جهت برگزاری در سالگرد حادثه پلاسکو، ۲۶ و ۲۷  دی سال ۱۳۹۷طراحی گردید در این کنفرانس ملی دو روزه موارد ذیل به بحث و بررسی گذاشته می شود:

  • تاب آوری ساختمانها و زیرساخت های شهری در برابر زلزله، حریق  و سایر حوادث
  • مراقبت و نگهداری از ساختمانهای موجود و زیرساخت های شهری
  • افزایش ایمنی در ساختمانها و زیرساخت های شهری و مدیریت ریسک در راستای کاهش ریسک ناشی از حوادث
  • بررسی فرایند مدیریت بحران در قبل، حین و بعد از حادثه
  • بررسی قوانین، مقررات و دستورالعمل های حاکم بر چرخه ساخت و ساز و چگونگی پیاده سازی یک نظام فنی و اجرایی پویا
  • افزایش فرهنگ سازی ایمنی در بین مدیران، طراحان، پیمانکاران و مردم
  • راهکارهای تحقق جایگاه فناوریهای نوین و هوشمندسازی ساختمانها در بخش خصوصی

به نمایندگی از شورای سیاستگذاری این کنفرانس از کلیه همکاران دانشگاهی، پژوهشگران، مدیران ارشد سازمانهای دولتی و خصوصی، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد، اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان درخواست می شود با ارسال مقاله از آخرین دست آوردهای خود در زمینه های فوق ما را در هر چه بهتر برگزار کردن این کنفرانس ملی یاری دهند. همه تلاش کمیته علمی و کمیته اجرایی کنفرانس بر آن خواهد شد که فضای علمی کاربردی در طی این دو روز برای کلیه عزیزان شرکت کننده در دانشگاه تربیت مدرس فراهم آورد.