اطلاعیه مهم //تغییر زمان کنفرانس//

image_pdfimage_print

به دلیل درخواست بسیاری از اساتید و دانشجویان و پژوهشگران جهت افزایش زمان ارسال مقالت و افزایش کیفیت مقالات و کنفرانس شورای ساست گذاری این کنفرانس بر آن شد که زمان کنفرانس به ۲۶ و ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷ تغییر پیدا کند.